Formbyggarna logo

HemProduktenKonceptetOm ossReferencerKontakt

Koncepet

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

  • Välbefinnande och god hälsa
  • Engagemang och arbetslust
  • Gemenskap och trivsel på arbetsplatsen
  • Hög kvalitet och effektivitet i verksamheten

På individnivå är det ett faktum att det att må bra har ett värde i sig. Genom att utveckla sina personliga resurser som t ex få bättre kondition, klarar man också sin vardag på ett bättre sätt.

På gruppnivå bidrar friskvårdsarbetet till ökad gemenskap och trivsel på arbetsplatsen – ett bättre psykosocialt klimat.

På organisationsnivå bidrar friskvårdsarbetet till en väl fungerande personal som påverkar såväl kvalitet, effektivitet som produktivitet.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. Hälsopromotion och friskvårdsarbete handlar om att utveckla resurser!

Hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras förutsättningar. Om människor mår bra, mår organisationen bra och skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet.

Friska och glada människor med ny energi…

Motion

  Formbyggarna| Hantverkaregatan 12 | 211 15 Malmö | Telefon: 040 30 61 91 | Mobil: 0733 19 91 91 besök oss på facebook