Formbyggarna logo

HemProduktenKonceptetOm ossReferencerKontakt

Produkten

Det vanligaste samarbetet sträcker sig över 6 månader för att få en kontinuitet. Men alla företag är unika så vi anpassar vår produkt till era önskemål.

De första två månaderna innefattar sex till sju träffar med utbildning och rådgivning av kostrådgivare:

 • Uppsättning av personliga mål
 • Invägning, impedansmätning, fettprocent kontra muskelmassa och vätska
 • Val av produkter och matlagning, med eller utan respektive
 • Kunskap om vad kosten består av; fetter, proteiner, kolhydrater, mineraler, vitaminer etc, samt hur man tyder produktinnehållet

Två till tre träffar med motivation och beteendeförändring:

 • Arbetsmiljö: trivsel på arbetsplats
 • Kommunikation
 • Hjälp/strategi vid målsättning
 • Hur behåller jag motivationen för att uppnå mina mål?
 • Förståelse för samt fördelar med beteendeförändring

Individuell hälsokontroll:

 • Syreupptagningsförmåga
 • Pulsmätning
 • Med personligt upplägg och personligt uppsatta mål

Fysisk aktivitet/motion:

 • Tre gånger gemensam fysisk aktivitet för hela företaget, som själv väljer typ av aktivitet, exempelvis: gymnastik, spinning, simning…
 • Fem gånger eller fler med personlig träning, beroende på egna uppsatta mål
 • Egen valfri fysisk aktivitet två gånger i veckan

Efter dessa två månader görs en uppföljning och utvärdering baserad på personligt uppsatta delmål. Har man uppnått målen? Varför eller varför inte?

Under de nästkommande fyra månaderna arbetar ni vidare på egen hand med vår hjälp och rådgivning. När dessa fyra månader har passerat blir det återträff med friskvårdsrepresentant och kostrådgivare där man gör en ny hälsokontroll och stämmer av mot uppsatta mål.

De två första månaderna ger alltså inspiration, kunskap och motivation som man sedan ska kunna använda sig av och som förhoppningsvis fungerar som en inspirationskälla till ett fortsatt aktivt och hälsosamt liv.

Strawberry fields forever
  Formbyggarna| Hantverkaregatan 12 | 211 15 Malmö | Telefon: 040 30 61 91 | Mobil: 0733 19 91 91 besök oss på facebook